”Problemlösning och utveckling av företag och organisationer”

Sten Olsson

Sten Olsson har varit verksam inom framför allt fastighetsbranschen under lång tid. Han innehar en lång rad strategiska uppdrag. Sten har förmåga att verka i många olika ledande och rådgivande roller. Styrelseuppdrag, utredningsuppdrag och koordineringsuppdrag tillhör sådant som Sten har lång erfarenhet av. Han har också stor erfarenhet av arbete inom politiken, bl.a. som statssekreterare i statsrådsberedningen och på finansdepartementet.

Mina Jordeby

Minas specialiteter är entreprenörskap och projektledning. Hon har under en tjugoårsperiod arbetat med omfattande projekt som projektchef och operativt ansvarig. Hon har också varit med och startat och drivit ett flertal bolag inom olika branscher. Andra områden som Mina har mycket erfarenhet av är hantering av information, logistik, kartläggning och analys.

Om Muneris

Muneris utvecklar och löser problem i företag och organisationer. Vi navigerar rätt i svåra frågor och komplexa strukturer. Vi utreder och analyserar med utgångspunkt i våra uppdragsgivares strategi.

Muneris har lång erfarenhet av problemlösning, förhandling och förankring av beslut. Vi säkerställer att resultatet är genomförbart inom ramen för existerande strukturer och kultur. Exempel på tjänster vi erbjuder är strategisk rådgivning, investeringsanalyser, affärsförhandlingar, strategisk kommunikation och managementtjänster.

Våra kunder finns inom näringslivet, offentlig sektor samt organisationer.